Mariusz W a l i c z e k
tel: 606 44 82 10

e-mail : mariuszwaliczek@interia.pl

Artur K i e l j a n
tel: 501 08 71 32

D±browska Szkoła Pływania
nr. konta :
62 2490 0005 0000 4530 7092 8276

WSPÓŁPRACA

Zespół Szkół Sportowych

im. Polskich Olimpijczyków

w D±browie Górniczej

 

 http://www.zssdg.edu.pl/

 

Centrum Sportu i Rekreacji

w D±browie Górniczej

 

 


http://www.csir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=61


Drużyna Pływacka

 D±browa Górnicza

https://www.facebook.com/plywacyDG 

D±browska Szkoła Pływania