Mariusz W a l i c z e k
tel: 606 44 82 10

e-mail : mariuszwaliczek@interia.pl

Artur K i e l j a n
tel: 501 08 71 32

Dąbrowska Szkoła Pływania
nr. konta :
62 2490 0005 0000 4530 7092 8276

REKORDY

Minuta w której odpuszczasz, jest momentem w którym przegrywasz.....

Dlatego nie odpuszczamy i bijemy kolejne rekordy !!!

2018 !!!


Dąbrowska Szkoła Pływania