Mariusz W a l i c z e k
tel: 606 44 82 10

e-mail : mariuszwaliczek@interia.pl

Artur K i e l j a n
tel: 501 08 71 32

Dąbrowska Szkoła Pływania
nr. konta :
62 2490 0005 0000 4530 7092 8276

Oświadczenie i regulamin

Oswiadczenie

POBIERZ I WYDRUKUJ / proszę wypełnione oświadczenie podać przed zajęciami/

Regulamin uczestnictwa w zajęciach  Dąbrowskiej Szkoły Pływania

1.      Pływalnia jest obiektem Zespołu Szkół Sportowych ( lub Zespołu Szkół Górniczych „Sztygarka”), każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni (czepki OBOWIĄZKOWE!!!)

2.      Rodzic/opiekun dziecka lub osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania.

3.      Zajęcia odbywają się według harmonogramu DSP, czas trwania lekcji 45 - 60 min.

4.      Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun wnosi opłatę za lekcje pływania przed rozpoczęciem kursu ( dotyczy wpłat na konto), na pierwszych zajęciach przedstawia dowód wpłaty za kurs pływania, opłaty gotówką można dokonać na pływalni na pierwszych zajęciach.

5.      Wpłata za zajęcia upoważnia do otrzymania karnetu, który należy przedstawić aby otrzymać klucz do szafki / dotyczy ZSS /.

6.      Opuszczenie w czasie trwania kursu, 1 - 2 jednostek lekcyjnych jest traktowane jako losowe, bez możliwości zwrotu kosztów, istnieje możliwość odbycia zajęć w innym terminie w tym samym miesiącu.

7.      Dłuższa nieobecność kursanta na zajęciach jest możliwa do rozliczenia lub odrobienia w innym terminie (w następnym miesiącu), jeżeli nieobecność jest spowodowana chorobą, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim.

8.      Zajęcia prowadzą trenerzy pływania-nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych  w Dąbrowie Górniczej.

9.      Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia

10.  Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku w formie multimedialnej w ramach promowania dyscypliny pływanie i DSP.

11.  Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu każdego bloku zajęć, ewentualnie telefonicznie pod numerami 606448210, 501087132

 

Dąbrowska Szkoła Pływania