Mariusz W a l i c z e k
tel: 606 44 82 10

e-mail : mariuszwaliczek@interia.pl

Artur K i e l j a n
tel: 501 08 71 32

D±browska Szkoła Pływania
nr. konta :
62 2490 0005 0000 4530 7092 8276

Nasze OBOZY


ZAPRASZAMY NA OBOZY LETNIE :
- 03 - 12.08.2018
- 15 - 24.08.2018

Obóz Pokrzywna  -  KLIKNIJ I ZOBACZ !!!


D±browska Szkoła Pływania