Mariusz W a l i c z e k
tel: 606 44 82 10

e-mail : mariuszwaliczek@interia.pl

Artur K i e l j a n
tel: 501 08 71 32

D眀rowska Szko砤 P硑wania
nr. konta :
62 2490 0005 0000 4530 7092 8276

CENNIK ZAJ势

Kurs podstawowy nauki p硑wania :

12 lekcji  - 290 z / mo縧iwa wp砤ta w dw骳h ratach /

Nauka p硑wania dla doros硑ch :

 

1 osoba

2 osoby

3 osoby

1 lekcja w tygodniu

 

60 z

70 z

( 35 z/osoba )

90 z

( 30 z/osoba )

Kursy doskonal眂e umiej阾no禼i p硑wania :

 2018

Wrzesie 

pon-秗oda

Wrzesie

wt-czwartek

Pa糳ziernik

pon-秗oda

Pa糳ziernik

wt-czwartek


4 lekcje x 20 z

4 lekcje x 20 z  10 lekcji x 20 z

 9 lekcji x 20 z

80 z80 z200 z180 z

* JE疎LI UCZESTNIK DECYDUJE SI NA ZAJ蔆IA RAZ W TYGODNIU - OPTA WYNOSI 25 Z ZA LEKCJ 

RABAT DLA RODZE裇TWA / Druga osoba -20% ! /

 * WPT ZA KA疍Y KURS NALE痀 DOKONA W PIERWSZYM TYGODNIU ZAJ势, ABY ODEBRA KARNET / KARNET UMO疞IWIA OTRZYMANIE KLUCZA DO SZAFKI - DOTYCZY ZAJ势 W ZSS /

 * WPT MO疦A DOKONYWA NA PWALNI LUB PRZELEWEM NA PODANY NR KONTA

 

  jak zawsze

z u秏iechem

po ka縟ej

lekcji !!! 

 

 

 

 

 

D眀rowska Szko砤 P硑wania